Mechanic Guide

อัพเดทล่าสุดแพทซ์ 17.1 LV.185/65

• เมื่ออยู่บน Madogear จะไม่สามารถกดสกิลบัพของตัวเองบนหุ่นได้จนช่วงปรับบาล้านสกิลคลาส1 คลาส2
• ไอเทมต่างๆ ในปัจจุบันดาเมจแรงพอที่จะเล่นสายขวานบน Madogear ได้แม้จะกดบัพไม่ได้ก็สามารถไถได้
• ข้อดีหลังปรับบาล้าน Madogear ปัจจุบันคือความเร็วหุ่นจะไม่ถูกเพิ่มหรือลดจากไอเทม,สถานะต่างๆ ยกเว้นสกิล Acceleration
• ไกด์นี้เป็นไกด์แนะนำพอให้เข้าใจคอนเสปในแต่ละสาย สามารถปรับใช้เองได้ตามต้องการ
• เพิ่มเติม เงื่อนไขการเล่น Mechanic แต่ละสาย

1. Arm Cannon

Formula:
Arm Cannon ATK = [Base Damage * (BaseLV/120)]%

LV.1 AoE 3x3 Range 9 FCT+VCT (0.6 + 1.4)s ACD 1s CD 0.15s ใช้SP 40 ตีเล็ก 700% ตีกลาง 650% ตีใหญ่ 600%
LV.2 AoE 3x3 Range 9 FCT+VCT (0.4 + 1.6)s ACD 1s CD 0.20s ใช้SP 45 ตีเล็ก 1,100% ตีกลาง 1,000% ตีใหญ่ 900%
LV.3 AoE 5x5 Range 11 FCT+VCT (0.4 + 1.8)s ACD 1s CD 0.30s ใช้SP 50 ตีเล็ก 1,500% ตีกลาง 1,350% ตีใหญ่ 1,200%
LV.4 AoE 5x5 Range 11 FCT+VCT (0.2 + 2.0)s ACD 1s CD 0.46s ใช้SP 55 ตีเล็ก 1,900% ตีกลาง 1,700% ตีใหญ่ 1,500%
LV.5 AoE 7x7 Range 13 FCT+VCT (0.2 + 2.2)s ACD 1s CD 0.65s ใช้SP 60 ตีเล็ก 2,300% ตีกลาง 2,050% ตีใหญ่ 1,800%

Status:
LV.100: STR 120, AGI 27, VIT 1, INT 1, DEX 50, LUK 1
LV.125: STR 120, AGI 35, VIT 1, INT 1, DEX 106, LUK 1 (กด DEX 120)
LV.150: STR 120, AGI 60, VIT 35, INT 25, DEX 120, LUK 1
LV.175: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 35, DEX 120, LUK 1
LV.185: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 79, DEX 120, LUK 1

Equipment:
Headgear 1: +10 Old Driver Band (Yellow) [KK] <VCT 10%, DMG AC 25%> / Biting Rideword [1] <ดูด SP4% HP4%>
Headgear 2: Love Cheeks <ACD 7%>
Headgear 3: Glast Heim Spectator <ACD 5%>
Armor: +10 Illusion Armor A-type [Kick Step] ATK ATK Shooter
Weapon: +11 Blasti-OS [2 Rock Step] <ACD 10%, DMG AC 80%>
Shield: -
Garment: +9 Illusion Engine Wing B-type [Menblatt] Caster Caster Fast<ACD 10%, VCT 27%>
Shoes: +9 Temporal Dex Boots [Kuro Akuma] (Spell:BP) <VCT 13% FCT 0.5s>
Accessory: Illusion Booster R [Playing Pere] <ASPD 10% ไกล 10% VCT 10%>
Accessory: Illusion Booster L [1st Aniversary] <ASPD 10% ไกล 10% VCT 10%>

Costume:
Headgear 1: Variable Cast Reduction
Headgear 2: Variable Cast Reduction
Headgear 3: Variable Cast Reduction < SET VCT 15%>
Garment: Variable Casting <VCT 15%>
Armor: +9 Reload
Shield: +9 Reload
Shoes: +9 Reload <Set ADC 15%>
Weapon: +8 Blitz
Accessory: +7 Blitz
Accessory: +8 Blitz

Comments:
- ไกด์นี้แนะนำการยิง Arm Cannon ที่ LV.5 งบประมาณ 1X,XXX บาท
- ไม่คิด Hit Flee และทะลุ Def ของเป้าหมาย
- คิดธาตุตามกระสุนเท่านั้น
- การเก็บเลเวลใช้ Knuckle Boost ในช่วงต้น AC จะได้เล่นต้อง Job 30+
- ต้องทำ FCT 0.2s และ VCT 100% เพื่อเลี่ยงการติด Motion 0.8s ตรงนี้จะประกอบไอเทมยังไงก็ได้
- ต้องทำ ACD 35% เพื่อความต่อเนื่องสูงสุดเทียบเท่าการติด CD 0.65s
- อาวุธสังหารคือ +11 Blasti-OS [2 Rock Step] ออฟสวยๆ
- เลี่้ยง Incubus ดูด SP
- เรื่องเลือดสบายๆ กด Repair เอาประหยัดงบของปั้มมากๆ
- ข้อมูลเพิ่มเติม บทสรุป MC Arm Cannon

Skill & Example:

2. Knuckle Boost

Formula:
LV.5 ATK = [(700 + DEX) * (BaseLV/120)]%, เป้าหมายเดี่ยว, VCT 1.0s

Status:
LV.100: STR 120, AGI 27, VIT 1, INT 1, DEX 50, LUK 1
LV.125: STR 120, AGI 35, VIT 1, INT 1, DEX 106, LUK 1 (กด DEX 120)
LV.150: STR 120, AGI 60, VIT 35, INT 25, DEX 120, LUK 1
LV.175: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 35, DEX 120, LUK 1
LV.185: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 79, DEX 120, LUK 1

Equipment:
Headgear 1: +9 Evil Macher Hat [] / +11 Fancy Feather Hat [1] / Biting Rideword [1] <ดูด SP4% HP4%>
Headgear 2: Robo Eye
Headgear 3: Demon Blue Poring Bubble
Armor: +10 Illusion Armor A-type [Kick Step / Living Dead / Ominous Solider] ATK ATK Shooter
Weapon: +9 Blasti-OS [2 Corrupted Wanderer / 2 White Knight / Corrupted Raydric Archer + Enchanted Archer Skeleton]
Shield: -
Garment: +9 Illusion Engine Wing A-type [Menblatt] Caster Caster Fast<VCT 22%> / +7 Menblatt Wing Manteau [Brown rat]
Shoes: +9 Temporal Str Boots (EA:HE)
Accessory: Upgrade Part - Gun Barrel [1st Aniversary] (Spell1) <VCT 4%, DMG KB 25%>
Accessory: Upgrade Part - Gun Barrel [1st Aniversary] (Spell1) <VCT 4%, DMG KB 25%>

Costume:
Headgear 1: SP Absorbtion 1 <ดูด SP1%>
Headgear 2: Range
Headgear 3: ATK + 1%
Garment: SP Absorbtion 1 <ดูด SP1%>
Armor: +7 Blitz หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Shoes: +8 Blitz หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Shield: +9 Blitz หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Weapon: +7 {race} หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้

Comments:
- ไกด์นี้แนะนำการยิง Knuckle Boost ที่ LV.5 งบประมาณ 1X,XXX บาท
- ความแรงของ Knuckle Boost ใช้ Dex เป็นตัวคูณ
- ทำ ASPD สูงๆ ใส่Set Shadow Blitz หรือ ปีกออฟ ASPD ทำ ASPD ให้ได้ 190+
- กดใบอะดรีนารีนได้เพื่อเพิ่ม ASPD
- จะทำ Shadow ไม่สน DEF ตามเผ่าที่ไปสู้ ก็ช่วยให้แรงขึ้น (Set ฟ้าก็ ok)
- อย่าลืมประดับจากSetMC ใส่ 2 ข้างยิงหมัดแรงขึ้น 50%
- อาวุธสังหารคือ +9 Blasti-OS [2 Corrupted Wanderer / 2 White Knight / Corrupted Raydric Archer + Enchanted Archer Skeleton] ออฟสวยๆ
- เลี่้ยง Incubus ดูด SP
- เรื่องเลือดสบายๆ กด Repair เอาประหยัดงบของปั้มมากๆ
- กดใบธาตุที่มอนเตอร์แพ้ทับได้

Skill & Example:

3. Axe Tornado

Formula:
Tornado LV.5 ATK = [(700 + VIT) * (BaseLV/100)]%, AoE 7x7, Delay 0.5s, Cooldown 2.0s

Status:
LV.100: STR 120, AGI 27, VIT 1, INT 1, DEX 50, LUK 1
LV.125: STR 120, AGI 35, VIT 54, INT 1, DEX 90, LUK 1
LV.150: STR 120, AGI 82, VIT 90, INT 1, DEX 90, LUK 1
LV.175: STR 120, AGI 90, VIT 120, INT 35, DEX 90, LUK 1
LV.185: STR 120, AGI 90, VIT 120, INT 50, DEX 100, LUK 38

Equipment:
Headgear 1: +10 Ruff Officer [1] <DMG AT 75%> / +10 Old Driver Band (Red) [1] <DMG AT 100%> / Biting Rideword [1] <ดูด SP4% HP4%>
Headgear 2: Robo Eye
Headgear 3: Demon Blue Poring Bubble
Armor: +10 Illusion Armor A-type [Kick Step / Living Dead / Ominous Solider] ATK ATK DEF
Weapon: +10 Tornado Axe [True Howard] <ลด CD AT 1s, DMG AT 60%> / +7 Tornado Axe [Hunterfly] <ดูด HP3%, ลด CD AT 1s>
Shield: -
Garment: +9 Upgrade Part - Engine [Deviling / Brown Rat] <ACD 20%>
Shoes: +9 Temporal Str Boots (FT:BP)
Accessory: Flashy Gold Brooch [1st Aniversary] <ACD 10%>
Accessory: Flashy Gold Brooch [1st Aniversary] <ACD 10%>

Costume:
Headgear 1: Master Smith Stone
Headgear 2: Master Smith Stone
Headgear 3: Master Smith Stone
Garment: Mechanic Stone <Set ลด CD AT 1s, DMG AT 30%, ดูด SP2%>
Armor: +9 Reload หรือ Cos ฟ้าใหม่
Shield: +9 Reload หรือ Cos ฟ้าใหม่
Shoes: +9 Reload <Set ADC 15%> หรือ Cos ฟ้าใหม่
Weapon: +7 {race} หรือ Cos ฟ้าใหม่
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าใหม่
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าใหม่

Comments:
- ไกด์นี้แนะนำการปั่น Axe Tornado ที่ LV.5 งบประมาณ 1X,XXX บาท
- ความแรงของ Axe Tornado ใช้ VIT เป็นตัวคูณ
- จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี Tornado Axe ลด Cooldown ลง 1s, ขวาน 100 ก็พอได้
- จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี Set คอสปีก Mechanic ลด Cooldown ลง 1s
- Axe Tornado จะแรงขึ้น 25% เมื่ออาวุธเป็นธาตุลม ถ้ามอนไม่แพ้ธาตุอะไรกดลมไว้ก่อน
- ต้องใส่ของลด ACD เพื่อเพิ่ม DPS แนะนำพื้นฐานที่ควรทำได้คือ ACD 50%+ (ดูที่ Note)
- ต้องใส่ของดูด HP เยอะพอควร ถ้าดูดเลือดไม่ทันแนะนำกดยาเด้งเลือดทับไปอีก
- เลี้ยง Succubus ช่วยดูด HP ได้
- อาวุธสังหารคือ +10 Tornado Axe [True Howard/Hunterfly] ออฟสวยๆ ที่ตรงกับมอนสเตอร์
- ขึ้นหุ่นสามารถปั่นได้ ใช้สกิล Repair เติมเลือดแทนปั้ม, กดบาเรียกป้องกันการโจมตีระยะไกลควบคู่ได้

Note:
ลด Delay 0%: ปั่นได้ 2 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 175
ลด Delay 34%: ปั่นได้ 3 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 184
ลด Delay 50%: ปั่นได้ 4 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 188
ลด Delay 60%: ปั่นได้ 5 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 190
ลด Delay 67%: ปั่นได้ 6 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 192 (*ปฏิบัติจริงถ้า Server หน่วงจะได้ประมาณ 5.88 ครั้ง)
ลด Delay 72%: ปั่นได้ 7 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 193 (*ปฏิบัติจริงถ้า Server หน่วงจะได้ประมาณ 5.88 ครั้ง)

Skill & Example:

4. Axe Boomerang

Formula:
Boomerang LV.5 ATK = [(500 + น้ำหนักขวาน) * (BaseLV/100)]%, เป้าหมายเดี่ยว, Cooldown 3.0s

Status:
LV.100: STR 120, AGI 27, VIT 1, INT 1, DEX 50, LUK 1
LV.125: STR 120, AGI 35, VIT 1, INT 1, DEX 106, LUK 1 (กด DEX 120)
LV.150: STR 120, AGI 60, VIT 35, INT 25, DEX 120, LUK 1
LV.175: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 35, DEX 120, LUK 1
LV.185: STR 120, AGI 90, VIT 100, INT 50, DEX 120, LUK 38

Equipment:
Headgear 1: Biting Rideword [1] <ดูด SP4% HP4%> / +9 Evil Macher Hat [] / +11 Fancy Feather Hat [1]
Headgear 2: Robo Eye
Headgear 3: Demon Blue Poring Bubble
Armor: +4 Supplement Part Str <Set ลด CD AB 2s, DMG AB 100%>
Weapon: +11 Avenger [2 Step] <DMG AB 160%> / +10 Tornado Axe [Step] / +10 Giant Axe [Step] (EA EA)
Shield: -
Garment: +7 Menblatt Wing Manteau [Brown rat]
Shoes: +9 Temporal Str Boots (EA:LD)
Accessory: Illusion Booster R [Playing Pere] <ไกล 10% STR STR>
Accessory: Flashy Gold Brooch [1st Aniversary]

Costume:
Headgear 1: SP Absorbtion 1 <ดูด SP1%>
Headgear 2: Range
Headgear 3: ATK + 1%
Garment: SP Absorbtion 1 <ดูด SP1%>
Armor: +10 Blacksmith หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Shoes: Liberation หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Shield: Safeguard หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Weapon: +7 {race} หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าเก่า-ใหม่ก็ได้

Comments:
- ไกด์นี้แนะนำการปา Axe Boomerang ที่ LV.5 งบประมาณ 1X,XXX บาท
- ความแรงของ Axe Boomerang ใช้น้ำหนักอาวุธเป็นตัวคูณ
- ใส่SetMC เสื้อ+ประดับ Axe Boomerang DMG +100%, ลด Cooldown 2s
- ต้องทำ Shadow ไม่สน DEF ตามเผ่าที่ไปสู้ หรือ Set COS Mechanic หรือ COS ฟ้า Temporal
- กดใบธาตุที่มอนเตอร์แพ้ทับได้
- อาวุธสังหารคือ +11 Avenger [2 Step]
- ขึ้นหุ่นสามารถปาได้ ใช้สกิล Repair เติมเลือดแทนปั้ม
- ถ้าอยากใส่โล่ ต้องเพิ่มงบทำ +11 Illusion War Axe [2 Step] และ +11 Illusion Shoes [หมาอินฟินิตี้]
- ปารัวขึ้น 0.5s ต้องเพิ่มงบทำ +10 Old Driver Band (Red) [1] และ Record of Merchant [1]

Skill & Example:

5. Power Swing

Formula:
Power Swing LV.10 ATK = [1300 + ((STR+DEX)*(BaseLV/100))]%, Delay 0.5s

Status:
LV.100: STR 120, AGI 27, VIT 1, INT 1, DEX 50, LUK 1
LV.125: STR 120, AGI 35, VIT 1, INT 1, DEX 106, LUK 1 (กด DEX 120)
LV.150: STR 120, AGI 60, VIT 35, INT 25, DEX 120, LUK 1
LV.175: STR 120, AGI 90, VIT 90, INT 35, DEX 120, LUK 1
LV.185: STR 120, AGI 90, VIT 100, INT 50, DEX 120, LUK 38

Equipment:
Headgear 1: +10 Old Driver Band (Red) [1] <DMG PS 100%> / Biting Rideword [1] <ดูด SP4% HP4%> / +9 Vanargandr Helm [1] <ดูด SP2% HP6%>
Headgear 2: Robo Eye
Headgear 3: Demon Blue Poring Bubble
Armor: +11 2nd Anniversary Vulcan Armor [Kick Step / Living Dead / Ominous Solider] STR2 <DMG PS 80%>
Weapon: +11 Blasti-OS [2 Corrupted Wanderer / 2 White Knight] <ACD 10%>
Shield: -
Garment: +9 Upgrade Part - Engine [Deviling / Brown Rat] <ACD 20%>
Shoes: +9 Temporal Str Boots (FT:BP)
Accessory: Flashy Gold Brooch [1st Aniversary] <ACD 10%>
Accessory: Dichotomous Ruby Necklace [1st Aniversary] <ACD 13%, SET DMG PS 25%>

Costume:
Headgear 1: ATK + 1%
Headgear 2: ATK + 1%
Headgear 3: ATK + 1%
Garment: SP Absorbtion 1 <ดูด SP1%>
Armor: +9 Reload หรือ Cos ฟ้าใหม่
Shield: +9 Reload หรือ Cos ฟ้าใหม่
Shoes: +9 Reload <Set ADC 15%> หรือ Cos ฟ้าใหม่
Weapon: +7 {race} หรือ Cos ฟ้าใหม่
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าใหม่
Accessory: +9 Penetration หรือ Cos ฟ้าใหม่

Comments:
- ไกด์นี้แนะนำการปั่น Power Swing ที่ LV.10 งบประมาณ 1X,XXX บาท
- ความแรงของ Power Swing ใช้ STR+DEX เป็นตัวคูณ
- จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเสื้อ +11 2nd Anniversary Vulcan Armor [1] จากกิจกรรม (ถ้าไม่มี DMG จะหายประมาณ 80k ต่อครั้ง)
- ต้องใส่ของลด ACD เพื่อเพิ่ม DPS แนะนำพื้นฐานที่ควรทำได้คือ ACD 50%+ (ดูที่ Note)
- เลี้ยง Incubus ช่วยดูด SP ได้
- อาวุธสังหารคือ +11 Blasti-OS [2 Corrupted Wanderer / 2 White Knight] ออฟสวยๆ ที่ตรงกับมอนสเตอร์
- ขึ้นหุ่นสามารถทุบได้ ใช้สกิล Repair เติมเลือดแทนปั้ม, กดบาเรียกป้องกันการโจมตีระยะไกลและกันมอนกระเด็นจากออโต้ AB ได้

Note:
ลด Delay 0%: ปั่นได้ 2 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 175
ลด Delay 34%: ปั่นได้ 3 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 184
ลด Delay 50%: ปั่นได้ 4 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 188
ลด Delay 60%: ปั่นได้ 5 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 190
ลด Delay 67%: ปั่นได้ 6 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 192 (*ปฏิบัติจริงถ้า Server หน่วงจะได้ประมาณ 5.88 ครั้ง)
ลด Delay 72%: ปั่นได้ 7 ครั้ง/วินาที - ต้องทำ ASPD 193 (*ปฏิบัติจริงถ้า Server หน่วงจะได้ประมาณ 5.88 ครั้ง)

Skill & Example:

การเก็บเลเวล

- ช่วงแรกใช้ขวานอะไรก็ได้จน LV.70 ใช้ขวาน +7,+8 Crimson ธาตุที่มอนแพ้พอเพียงพอ
- เนื่องจาก Set Mechanic สามารถทำได้ในราคาถูก ผมแนะนำให้เล่นเป็นสายขวานก่อนเพราะขวาน Tornado Axe ใส่ได้ตั้งแต่ LV.100
- สายขวานคงไม่ต้องสอนอะไร ก็เอาตัวไปปะทะกับมอนแล้ว Axe Tornado ปั่นยับๆ หรือทิ้งระยะปาขวานทีละตัว
- ใช้ Knuckle Boost เป็นหลักโจมตีเป้าหมายเดี่ยว ไม่ใช้น้ำมัน รัวตาม ASPD ได้
- Vulcan Arm ใช้กระสุนปลอกถูกๆ AoE 3*3 ไม่ใช้น้ำมัน รัวตาม ASPD ได้แต่ดาเมจไม่แรงมาก
- ตอนเก็บเลเวลใส่เป็น Set ดูด SP ได้
- สกิล Repair ช่วยประหยัดค่าปั้มได้ดีมากๆ

- Status BS LV.99: STR 85, AGI 90, VIT 20, DEX 45, LUK 20 (เล่นเพื่อไปเปลี่ยน MS)
- Status MS LV.99 คนทั่วไป: STR 95, AGI 75, VIT 50, DEX 44
- Status MS LV.99 มีของมีงบ: STR 99, AGI 25, VIT 25, DEX 35 (ดองพ้อยไว้กด STR 120 เพื่อใส่รองเท้า Temporal STR)

15.1 ไกด์ แลก Set MC และการ Enchant

Weapon

- Pile Bunker: สำหรับสายหุ่น
- Pile Bunker P: สำหรับสายหุ่น
- Pile Bunker S [1]: สำหรับสายหุ่น
- Pile Bunker T [1]: สำหรับสายหุ่น
- Tornado Axe [1]: สำหรับสายขวาน
- Probation Mechanic Two-Handed Axe: สำหรับสายขวาน

Mechanic Set

Upgrade Part SetMC สายหุ่น
- Upgrade Part - Plate [1]: เสื้อ
- Upgrade Part - Engine [1]: มัพ
- Upgrade Part - Booster [1]: รองเท้า
- Upgrade Part - Gun Barrel [1]: ประดับ

Supplement Part SetMC สายขวาน
- Supplement Part Str [1]: เสื้อ
- Supplement Part - Con [1]: มัพ
- Supplement Part - Agi [1]: รองเท้า
- Flashy Gold Brooch [1]: ประดับ

Item แรงๆ

- Ruff Officer [1]
- Fancy Feather Hat [1]
- Seraphim Coronet
- Flutter Butterfly
- Vassalage Necklace
- Crow Tengu Mask & Tengu Scroll
- Record of Merchant [1]
- Eye Patch Of Power & Sealed Orc Hero Card
- Kiel-D-01 Card
- Berzebub Card

Clip ประกอบ

Mechanic Guide 15.2

Mechanic Axe Tornado Guide

Mechanic Knuckle Boost Guide

วิธีใช้งานสกิลกับไอเทมของ Mechanic

รีวิวขวานใหม่ Avenger

Suicidal Destruction