Donate

นี่คือช่องทางสนับสนุน ผมจะตอบแทนเพื่อนๆ ด้วยพัฒนาผลงานต่างๆ ให้ดีขึ้น ขอบคุณทุกคนมากครับ

สนับสนุนโดยตรง

สนับสนุนผ่าน Sponsor

สนับสนุนผ่านการสมัคร Member