Hit Speed Test

เครื่องมือวัดความเร็วในการออกสกิล

สมัคร Membership ปลดล็อคการใช้งาน

- หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เมนู Member
- หรือสอบถามผมและเพื่อนๆ ชาวหมีขาวได้ที่ Discord

-

Ready

Information

หลักการ
  • วัดความเร็วการออกสกิลด้วยตนเอง
วิธีการใช้งาน
  • อัดวิดีโอหรือรีเพลย์ให้เรียบร้อยก่อน
  • เล่นวิดีโอหรือรีเพลย์ที่อัดไว้ข้างต้น
  • กดปุ่ม Hit ตามความเร็วเรื่อย ๆ
    • หากวิดีโอหรือรีเพลย์เร็วเกินไป เราสามารถลดความเร็วให้เหลือ 0.5x แล้วค่อยนำผลลัพธ์ไปคิด 2 เท่าเองทีหลัง
  • ผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นทุกครั้งที่กดปุ่ม Hit
    • ผลลัพธ์จะเริ่มต้นใหม่เองเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวในเวลา 2 วินาที